NUWE INSKRYWINGS KAN NOG BY KANTOOR INGEDIEN WORD
INSKRYWINGSFOOI - R 450-00

Meer oor Ons

Pin It

petite


Met die aanstelling van mnr Jan Brand as skoolhoof by Grenslaerskool is die behoefte van 'n Afrikaanse Dagsorgsentrum / Kleuterskool in Oos Londen raakgesien om as voedingsbron te dien vir die Grensskool familie.

stigtersb

Op 3 Augustus 2004 het Wemien Brand die skooltjie begin met sewe kinders en een voltydse werker. Die standaard van onderrig en versorging was van die staanspoor af van so hoë gehalte dat die skool binne die eerste jaar gegroei het tot 'n inskrywingstal van 30 kinders.

Tans word bykans 100 kinders geakkommodeer in vier uitstekend toegeruste klasse.

Kinders word ingeneem van ouderdom een tot die jaar voor graad 0.

Die amptelike logo van Grensies Petite is gedoop tot "PETITO" en is reeds 'n bekende naam regoor die hele Oos Londen.

Fasiliteite sluit in die vier uitstekend toegeruste klaskamers, met voldoende en baie veilge buite speel area. Sekuriteit en veiligheid van die kinders is eerste prioriteit, vandaar die dubbele toegangsbeheer wat ingestel is.

Aansoekvorms, klasprogramme sowel as die spyskaart is aflaaibaar onder die Inligting skakel. Maak dus seker dat jou kind 'n plekkie kry in die beste Afrikaanse Dagsorgsentrum in Oos Londen.

Verskeie daguitstappies word kwartaalliks onderneem en besoeke van instansies soos die brandweer, ambulansdienste en vele meer word op 'n gereelde basis gedoen.

 

 

VISIE - Grensies Petite streef daarna om jou kind te ontwikkel en te onderrig vanaf die eerste treetjies om 'n gebalanseerde kind te word wat vol selfvertroue die volgende stap na pre-primêre onderrig sal neem.
 
MISSIE - Alle kinders moet intellektueel, emosioneel, sosiaal en fisies ontwikkel word gedurende alle stadiums van hul ontwikkeling.

 

 

 

 

Peuters (1-2 jariges) word bygestaan om hul omgewing te ontdek

3 & 4 jariges word onderrig in basiese motoriese en perseptuele vaardighede

5 jariges word onderrig om voor te berei vir die fondasie fase van pre-primêre onderrig

Inhouds Gebaseer Buitemuurs
Bybel Onderrig Swem Klasse
Oriëntasie en Bespreking (Temas) Monkeynastics
Musiek Ontwikkeling  
Kreatiewe Aktiwiteite Hip-hop
Taal Ontwikkeling Rugga Rugby
Ge-organiseerde Speeltyd  
Gebalanseerde Maaltye